คุณมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการลดน้ำหนักของคุณหรือไม่