คุณเคยเลือกรับประทานแท่งโปรตีนก่อนการออกกำลังกายหรือไม่